• echtscheidingen
  • geschillen inzake feitelijke en wettelijke samenwoonst
  • betwistingen aangaande kinderen: ouderlijk gezag, verblijfsregeling,alimentatie
  • afstammingsgeschillen: onder meer erkenning, betwisting vaderschap, onderzoek vaderschap
  • jeugdbeschermingsrecht: plaatsingen, maatregelen ten aanzien van minderjarigen
  • alimentatiegeschillen: tussen echtgenoten, ex-echtgenoten, ten aanzien van kinderen
  • familiaal vermogensrecht: vereffening-verdeling, nalatenschappen
  • aanvragen voorlopige bewindvoering, verlengde minderjarigheid