• strafrechtelijke verdediging
  • burgerlijke belangen
  • vorderingen tot schadevergoeding
  • betwistingen aansprakelijkheid