• betwistingen tussen werkgevers en werknemers:
  • arbeidsongevallen
  • aanvragen collectieve schuldenregeling
  • betwistingen aangaande arbeidsongeschiktheid, leefloon, werkloosheidsuitkering