• Geschillenbeslechting in domeinen als koop-verkoop, aanneming, verzekeringen, mededingingsrecht, de wetgeving inzake handelspraktijken
  • Aanvraag en begeleiding procedure WCO
  • Opstellen contracten
  • Bijstand bij onderhandelingen